Články

Krátce o dlouhých opravách

Krátce o dlouhých opravách

Každý rok se s koncem zimy probouzí stavební ruch. U staveb pozemních to
veřejnost většinou vnímá pouze okrajově, horší je to u staveb dopravních a
infrastrukturních. Pokračující stavba dopravního propojení Chýnovské a Vožické
ulice, výměna parovodu na hrázi Jordánu, oprava asfaltu ulice ČSA, svažitá
cesta Pod Tržním náměstím, úprava parkoviště před plaveckým stadionem.
Potíž bývá, když jde o souběh různých investorů. Něco staví město, další stavbu
kraj, pokládku horkovodu zase platí soukromá firma. Ale ve výrazném veřejném
zájmu, protože díky tomu mohou mít obyvatelé aglomerace v budoucích letech
slušnou cenu tepla. U velkých ulic jde většinou o investici Jihočeského kraje.
Mnohdy s významnými dotačními penězi v zádech s časově omezenou možností
čerpání. Chceme, aby krajská oprava ulice ČSA započala až po dokončení
Budějovické ulice, ale skončila dříve, než se město pustí do opravy parkoviště
před bazénem. Povolení stavbám uděluje odbor dopravy Městského úřadu,
ovšem v pozici státní správy. Samozřejmě nad variantami objízdných tras a
časových souběhů sedíme společně. Častokrát jsou rozhodnutí, jak plynule
proplout rozumnými termíny, vážena na lékárnických vahách. V případě
nemožnosti vymyslet snesitelný souběh více akcí bývá variantou už jen akci
nedělat či odkládat. Což je u veřejné instituce mající v popisu práce péči o
majetek obtížně představitelné. Zaměřujeme se tedy především na intenzifikaci
prací do kratších termínů, což je případ třeba odbočení do Měšic. Stavba
křižovatky se dá zkrátit na polovinu, ale musíme po nějakou dobu přijít o
odbočovací pruh.

Takže až do podzimu se bude na pár místech zase čile pracovat. V případě
onoho horkovodu je to hodně intenzivní, ale opravdu prospěšné. Snažíme se o
minimální dopady na veřejnost. Třeba tím, že pro bydlící v dotčených ulicích
najdeme náhradní parkovací místa a rozumné objížďky.

O všem budeme předem informovat a ještě jednou děkujeme za trpělivost.

Štěpán Pavlík, starosta za Tábor 2020
stepan.pavlik@mutabor.cz

Další články

Naši zastupitelé

Kontaktujte nás