Politické hnutí Tábor 2020

Tábor umístí singltrekové stezky v lesoparku Pintovka

Singltrek jsou přírodě blízké cyklistické stezky, zpravidla jednosměrné o šířce cca 1 metr o různé obtížnosti a délce. Budují se v lesích, kde řízeným způsobem navyšují rekreační funkci lesa. Na několika místech v ČR jsou již úspěšně provozovány. Pokud je lze umístit jako stezky příměstské, mají výborný rekreační potenciál. Zrodil se nápad umístit singltrekové stezky v lesoparku Pintovka.

Proč na Pintovce? Jednak je tento rekreační areál v blízkosti města, kam se většina lidí je schopna dopravit na kole a jednak poskytuje zázemí ve smyslu občerstvení, úkryt před nepříznivým počasím a částečně i parkování. Svažitý terén pak poskytuje postavit tratě členité a tedy i zábavné a adrenalinové. K realizaci se připravují dvě etapy. Tu první bychom rádi dokončili a uvedli do provozu letos, druhou, pro náročnější bikery potom v roce 2022.

První etapa bude mít dva okruhy v lese mezi restaurací Pintovka a městem. Skládat se bude ze dvou okruhů. Jeden více rovinatý pro děti, o délce 195m, druhý hobby okruh bude mít 925m ve stejném místě. Tratě budou mít šířku cca 80cm, vyspárované budou příčně i podélně. Budou to vlastně upravené lesní pěšiny. Trasy budou jednosměrné a budeme rádi, pokud se jim chodci vyhnou. To proto, aby pohyb cyklistů byl nerušený, bezpečný, plynulý a přiměřeně rychlý. Jednosměrnost bude podél tratí vyznačená. Součástí areálu bude zastřešená pergola pro případ nepříznivého počasí. U vstupu bude umístěna informační tabule s vedením stezek a bezpečnostními provozními pokyny.

Druhá se bude rozkládat na druhé straně silnice pro náročnější bikery o délce 4 – 6km. Tato trasa využije pro stoupání z části stávající cesty v areálu. Stezky budou obdobného provedení a předpokládáme druhou etapu vybudovat v roce 2022.

Výstavbu stezek uložila Rada města Odboru investic a strukturálních fondů, provozovat a udržovat je pak bude Správa lesů města Tábora.

Věříme, že vybudováním singltreku dál zvýšíme atraktivitu města a přispějeme ke zdravému životnímu stylu dětí i dospělých.

Karel Hotový, vedoucí Odboru investic a strukturálních fondů

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře.

Odesláním tohoto formuláře dávám souhlas ke zpracování mých osobních údajů dle zásad GDPR.