Politické hnutí Tábor 2020

Bilance a rozpočet města na 2021

Rok 2020 byl rokem překotných a nepředvídatelných změn. Svět se potýkal s globální pandemií, která zanechala na našich osobních životech hluboké stopy. Učili jsme se žít tak, jak žádná generace před námi.

S nastalou situací se musel vypořádat i rozpočet města, do kterého jsme v průběhu roku „sáhli“ pro širokou finanční pomoc obyvatelům i podnikatelům (6 mio Kč) a zároveň přikročili k úsporám. Jen díky obezřetnému hospodaření z let minulých jsme rok přestáli se ctí a rozpočet roku 2020 neutrpěl zásadních šrámů. Schodek rozpočtu minulého roku skončil místo plánovaných 150 mil kč, na hodnotě 60 mil kč.

Zodpovědné sestavení rozpočtu na rok 2021 bylo hlavním a zásadním úkolem na sklonku předešlého roku. Některé kroky byly bolestivé (hledání úspor v provozním rozpočtu, správě úřadu, výdajích na kulturu a sport) a debaty s odbory úkorné (financování dopravní obslužnosti, oprav komunikací, projektů v kulturní oblasti, financování správy úřadu), jako snad nikdy před tím. Hlavními premisami byly: Udržitelnost, úspory a zachování rámce investičních výdajů. Výsledkem je schválený rozpočet, zahrnující vytčené cíle: Celkové příjmy 869mil kč, výdaje 1.029 mil kč. Saldo 160 mil kč bude investováno do výstavby domu pro seniory, do poslední etapy opravy Budějovické ul. a na dokončení rekonstrukce sportovní haly Mír.

Rozpočet kromě zmíněného, zahrnuje i další nezbytné položky, jako jsou například: Opravy majetku (93 mil kč), výdaje na bezpečnost (26 mil kč), odpadové hospodářství (45 mil kč), kulturu (16 mil kč) a sport (61 mil kč).

Nemyslím si, že rok 2021 bude méně turbulentní, než ten minulý, nicméně jsem pevně přesvědčen o tom, že rozpočet je dobře připraven a kondice městských financí je více než dobrá.

Ing. Petr Havránek
Radní za Tábor 2020

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře.

Odesláním tohoto formuláře dávám souhlas ke zpracování mých osobních údajů dle zásad GDPR.