Naši zastupitelé

Ing. Štěpán Pavlík

Starosta městaemailstepan.pavlik@mutabor.cz

Bc. Radoslav Kacerovský, DiS

Místostarosta městaemailradoslav.kacerovsky@mutabor.cz

Mgr. František Korbel, Ph.D

Člen Rady městaemailkorbel@post.cz

JUDr. Ivana Mizerová

Členka Rady městaemailivanamizerova9@gmail.com

Ing. arch. Martin Kraus

Člen Zastupitelstva městaemailkraus@a-detail.cz

Ing. Lucia Kopřivová Markovová

Členka Zastupitelstva městaemailluciamarkov@gmail.com

Mgr. Jan Čulík

Člen Zastupitelstva městaemailjan1culik@gmail.com

Bc. Matěj Pospíchal

Člen Zastupitelstva městaemailpospichal.mat@gmail.com

Ing. Jakub Valeš

Člen Zastupitelstva městaemailjjvales@volny.cz