Články

Bilance a rozpočet města na 2021

Bilance a rozpočet města na 2021

Rok 2020 byl rokem překotných a nepředvídatelných změn. Svět se potýkal s globální
pandemií, která zanechala na našich osobních životech hluboké stopy. Učili jsme se žít tak,
jak žádná generace před námi.

S nastalou situací se musel vypořádat i rozpočet města, do kterého jsme v průběhu roku
„sáhli“ pro širokou finanční pomoc obyvatelům i podnikatelům (6 mio Kč) a zároveň
přikročili k úsporám. Jen díky obezřetnému hospodaření z let minulých jsme rok přestáli se ctí
a rozpočet roku 2020 neutrpěl zásadních šrámů. Schodek rozpočtu minulého roku skončil
místo plánovaných 150 mil kč, na hodnotě 60 mil kč.

Zodpovědné sestavení rozpočtu na rok 2021 bylo hlavním a zásadním úkolem na sklonku
předešlého roku. Některé kroky byly bolestivé (hledání úspor v provozním rozpočtu, správě
úřadu, výdajích na kulturu a sport) a debaty s odbory úkorné (financování dopravní
obslužnosti, oprav komunikací, projektů v kulturní oblasti, financování správy úřadu), jako
snad nikdy před tím. Hlavními premisami byly: Udržitelnost, úspory a zachování rámce
investičních výdajů. Výsledkem je schválený rozpočet, zahrnující vytčené cíle: Celkové
příjmy 869mil kč, výdaje 1.029 mil kč. Saldo 160 mil kč bude investováno do výstavby domu
pro seniory, do poslední etapy opravy Budějovické ul. a na dokončení rekonstrukce sportovní
haly Mír.

Rozpočet kromě zmíněného, zahrnuje i další nezbytné položky, jako jsou například: Opravy
majetku (93 mil kč), výdaje na bezpečnost (26 mil kč), odpadové hospodářství (45 mil kč),
kulturu (16 mil kč) a sport (61 mil kč).

Nemyslím si, že rok 2021 bude méně turbulentní, než ten minulý, nicméně jsem pevně
přesvědčen o tom, že rozpočet je dobře připraven a kondice městských financí je více než
dobrá.

Ing. Petr Havránek
Radní za Tábor 2020

Další články

Naši zastupitelé

Kontaktujte nás